เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Organometallic Chemistry

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเกิดสารประกอบเชิงซ้อนของโลหะกับลิแกนด์อินทรีย์