ผู้สอน
Mr. Faosan Mapa
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

Network LAB 2 2/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22686

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี


คำอธิบายชั้นเรียน

Workshop are related to theory class IT231-212, which is about CCNA or Cisco certificate command