เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Reading Principles

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Miss Mariyae Baneng

Fatoni University

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

Reading principles and reading practice of English text; analysis of structures and language of materials.