414483-การจัดการความรู้
ผู้สอน

ดร.สิริกร กรมโพธิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
414483-การจัดการความรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22694

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 414483 การจัดการความรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.