โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ ห้องเรียนกระบี่ ภ.คพธ.56
ผู้สอน

วัชราวดี นิรุติธรรมธรา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ ห้องเรียนกระบี่ ภ.คพธ.56

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22708

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านธุรกิจซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่งานต่างๆ ทางด้านบุคลากร การตลาด การผลิต การเงิน และการบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.