มัธยาศึกษาปีที่ 2
ผู้สอน

นิจฉราพร เงินทรัพย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
มัธยาศึกษาปีที่ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22763

สถานศึกษา
รร.วินิตศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนได้ด้วยตนเอง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.