เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ห้องเรียนขยายผล MICT Camp

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย สรวีย์ บรรลือทรัพย์

สถาบันไอซีทีชุมชนออนไลน์แห่งประเทศไทย

ห้องเรียนการขยายผล "เรียนให้เป็นเรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล" ได้ออกแบบมาเพื่อแนะนำเยาวชนที่อยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็น และกำลังพยายามเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตรอืเน็ตให้ตระหนักถึงพิษภัย และสิ่งล่อลวงในระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้จัดบทเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนได้รู้เล่ห์กล ของโลกออนไลน์