homeห้องเรียนขยายผล MICT Camp
person
ห้องเรียนขยายผล MICT Camp

ผู้สอน
นาย สรวีย์ บรรลือทรัพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องเรียนขยายผล MICT Camp

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2277

สถานศึกษา
สถาบันไอซีทีชุมชนออนไลน์แห่งประเทศไทย

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนการขยายผล "เรียนให้เป็นเรียน เรียนอย่างไรในยุคดิจิตอล" ได้ออกแบบมาเพื่อแนะนำเยาวชนที่อยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็น และกำลังพยายามเข้าถึงเทคโนโลยีอินเตรอืเน็ตให้ตระหนักถึงพิษภัย และสิ่งล่อลวงในระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้จัดบทเรียนเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนได้รู้เล่ห์กล ของโลกออนไลน์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)