ผู้สอน
พัชรี แก้วเที่ยง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สมการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22792

สถานศึกษา

วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ


คำอธิบายชั้นเรียน

สมการชั้นม.3