คณิตคิดสนุก


ผู้สอน
อัมพร วงศ์ชวชัชวาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตคิดสนุก

Class ID
22797

สถานศึกษา
??????????????????????????
คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักเรียนได้มีการ บวก ลบเลข ได้คล่องขึ่น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)