ผู้สอน
นาย ภากรณ์ ขอพลอยกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นประถม1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22801

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับประถม1