เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเคลื่อนที่ หมายถึง การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุต่างๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปในชีวิตประจำวัน เราจะพบเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งของมากมาย เช่น รถเมล์วิ่งบนถนน ของตกจากที่สูง การหมุนของพัดลม ฯลฯ ในการเคลื่อนที่ต่างๆ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจแตกต่างกัน บางกรณีอาจเป็นเส้นตรง บางกรณีอาจเป็นแนวโค้งหรือเป็นวงกลม