ผู้สอน
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีรัตน์ สิงห์นิกร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22807

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

การเคลื่อนที่ หมายถึง การเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุต่างๆ เมื่อเวลาเปลี่ยนไปในชีวิตประจำวัน เราจะพบเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งของมากมาย เช่น รถเมล์วิ่งบนถนน ของตกจากที่สูง การหมุนของพัดลม ฯลฯ ในการเคลื่อนที่ต่างๆ เส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุอาจแตกต่างกัน บางกรณีอาจเป็นเส้นตรง บางกรณีอาจเป็นแนวโค้งหรือเป็นวงกลม