ผู้สอน
ศุภชัย ทองสุขแสงเจริญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

critical thinking


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22825

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


คำอธิบายชั้นเรียน

การคิดขั้นสูง คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นเหตุเป็นผล และมีวิจารณญาณ