วิทยาศาสตร์ป.5
ผู้สอน

จินตนา แสนสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิทยาศาสตร์ป.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22831

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การเกิดเมฆ หมอก ฝน น้ำค้าง ลูกเห็บ และผลของปรากฎการณ์ลม ฟ้า อากาศ

จัดทำโดย

นางสาวจินตนา แสนสุข


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.