การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
ผู้สอน

อรรถพล ยูถะสุนทร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22853

สถานศึกษา
โรงเรียนนารานุบาล

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.