ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ #561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22856

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับห้อง 561