สุขศึกษาและพละศึกษา ม.1
ผู้สอน

มนตรี มิกขุนทด

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาและพละศึกษา ม.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22858

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.