ผู้สอน
ภูธร พรมอุทิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอน สราะภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22867

สถานศึกษา

โรงเรียนนารายณ์วิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้หลักภาษา