sa6173

ผู้สอน
person
นาง พรรณี เย็นบำรุง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
sa6173

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2289

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.6/1 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)