935-141 ทักษะการสื่อสาร 2/2559
ผู้สอน

นพวรรณ เมืองแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
935-141 ทักษะการสื่อสาร 2/2559

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22896

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ ทักษะเรื่องการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในระดับที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และสามารถปรับเปลี่ยนตัวอย่าง กรณีศึกษาการใช้ภาษาไทยในงานเขียนประเภทต่างๆ ให้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคมได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.