การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์(2/2559)
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์(2/2559)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22908

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาด้านนวัตกรรมและสิ่งสร้างสรรค์ทางธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.