ผู้สอน
กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

857-522


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22921

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบความปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่