homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
นาง วรรณวิสา จานชมภู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2293

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาธุรกิจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)