ผู้สอน
นางสาว สุไฮดาร์ แวเตะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 20 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน (993-291) ปีการศึกษา 2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22942

สถานศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 44 คน