เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Macroeconomics I

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและการคำนวณบัญชีรายได้ของประเทศ ระดับราคา และการว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติที่ดุลยภาพ ตัวทวี อุปสงค์รวมและอุปทานรวม นโยบายการคลัง การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การค้าและการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์มหภาคว่าด้วยระบบเศรษฐกิจเปิดเบื้องต้น