ผู้สอน
Pasakorn Thammachote
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

929-204 Macroeconomics II 2/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
22977

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี