เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Collection Development)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

•ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งคัดเลือกและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ นโยบายการคัดเลือก จัดหา และคัดออก การประเมินทรัพยากรสารสนเทศ และการทำธุรกรรมการสั่งซื้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ