homeวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

ผู้สอน
person
นาย ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2299

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)