homeวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
person
วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

ผู้สอน
นาย ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้น ม. 6 ครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2299

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

คำอธิบายวิชา

เป็นห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)