นวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา


ผู้สอน
นาย พงษ์พันธ์ ศรีพระบุตร
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

รหัสวิชา
230

สถานศึกษา
สพล วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

ศึษาความหมาย ประเภทของสื่ิิอ การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books