homeนวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
person
นวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

ผู้สอน
นาย พงษ์พันธ์ ศรีพระบุตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นวัฒกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
230

สถานศึกษา
สพล วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายวิชา

ศึษาความหมาย ประเภทของสื่ิิอ การผลิตสื่อและนวัฒกรรมสำรับการสอนสุขศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)