homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม. 5 ของครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
personperson_add
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม. 5 ของครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

ผู้สอน
person
นาย ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม. 5 ของครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2300

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น ม. 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน  สอนโดยครูชัยวัฒน์  สิงห์นนท์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)