homeวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม. 5 ของครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน
person
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม. 5 ของครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

ผู้สอน
นาย ชัยวัฒน์ สิงห์นนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ม. 5 ของครูชัยวัฒน์ สิงห์นนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2300

สถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน

คำอธิบายวิชา

รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้น ม. 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ จังหวัดลำพูน  สอนโดยครูชัยวัฒน์  สิงห์นนท์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)