ผู้สอน
ศรสวรรค์ วงษ์ชัยชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

E-learning เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23001

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเกี่ยวกับเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การถ่ายทอดความรู้ การอบรม การทดสอบ