6/1

ผู้สอน
person
นาง อลิสา วรรณวิจิตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
6/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2301

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

cheeky ห้องเรียนสำหรับชั้น ม.6/1 รายวิชา เคมี 4 ว33221 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)