ผู้สอน
นาง อลิสา วรรณวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

6/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2301

สถานศึกษา

โรงเรียนวัดทรงธรรม


คำอธิบายชั้นเรียน

cheeky ห้องเรียนสำหรับชั้น ม.6/1 รายวิชา เคมี 4 ว33221