6/1


ผู้สอน
นาง อลิสา วรรณวิจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
6/1

Class ID
2301

สถานศึกษา
โรงเรียนวัดทรงธรรม
คำอธิบายวิชา

cheeky ห้องเรียนสำหรับชั้น ม.6/1 รายวิชา เคมี 4 ว33221 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)