เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ ปวช 1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชา การใช้คอมพิวเตอร์เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความชำนาญ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน และการเรียนรู้ในวิชาต่างๆได้อย่างด