วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ ปวช 1/1
ผู้สอน

เกษริน เรืองประดับ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชา การใช้คอมพิวเตอร์ ปวช 1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23023

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การใช้คอมพิวเตอร์เป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดความชำนาญ และนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน และการเรียนรู้ในวิชาต่างๆได้อย่างด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.