การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ #ต.คพธ.561


ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ #ต.คพธ.561

Class ID
23036

สถานศึกษา
มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คำอธิบายวิชา

สำหรับห้อง 561


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)