ผู้สอน
วรรัตน์ จงไกรจักร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน

ชื่อชั้นเรียน

การศึกษาวงจรและการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ #ต.คพธ.561


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23036

สถานศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับห้อง 561