ผู้สอน
ดร. วิชชุตา มาชู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

930-302 Tourism and Hospitality Marketing


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23054

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว