1911 110 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences and Mathematics in Everyday Life)
ผู้สอน

darika jaaoh

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
1911 110 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (Sciences and Mathematics in Everyday Life)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23059

สถานศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้ประโยชน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ หลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.