ผู้สอน
นางสาว อนุชาวดี ไชยทองศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล ภาคเรียน 2/62-


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23065

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล