ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ฺ 101 2/2559


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23073

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำอธิบายชั้นเรียน

การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์