ผู้สอน
วลัยพร สุพรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

BCOM3602 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 2-59 Section 01


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23086

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ