เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

425-211 Thai History from a Nation-State to the Present

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ของรัฐชาติไทยและการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่สมัยรัฐชาติจนถึงปัจจุบัน