เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาพม่าง่ายๆ กับครูลูกหวาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กนกวรรณ ปานจันทร์

โรงเรียนผดุงปัญญา

สวัสดีค่ะ ชื่อกนกวรรณ ปานจันทร์ ชื่อเล่นลูกหวาย

จบการศึกษาภาษาพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลกค่ะ

มีประสบการณ์การสอนชั้นมัธยมปลาย และการสอนพิเศษ

สอนได้ทุกระดับชั้น

บรรยากาศเป็นกันเอง สนุก และสามารถนำไปใช้ได้จริง (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ^^