เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

moodle

เกี่ยวกับชั้นเรียน

Moodle ย่อมาจาก Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Moodle เป็นชุดโปรแกรมสำหรับ ช่วยผู้สอน สร้างหลักสูตร และเปิดสอนบนเว็บไซต์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออินทราเน็ต สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง มหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบัน หรือครูสอนพิเศษ