ผู้สอน
ผศ. ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

กง 201 sec 8


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23130

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการเงินธุรกิจ