เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2/59 sec-01 PROGRAMMING FUNDAMENTALS I (Section Thursday)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจกระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ โครงสร้างควบคุม กลยุทธในการแก้โจทย์ปัญหา อาร์เรย์ ข้อความ การจัดการหน่วยความจำแบบเฉพาะใช้งาน โครงสร้างข้อมูลแบบเชื่อมต่อ แถวคอย กองเรียงทับซ้อน ตารางแฮช กราฟ ต้นไม้ และ การย้อนรอย