คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ กร 1/4
ผู้สอน

ไหมขวัญ บุญพัฒน์คุณานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ กร 1/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23138

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ กร 1/4


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.