ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
ผู้สอน

พัฒชฎา เสนประดิษฐ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23145

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ภัยรุกรานของระบบสารสนเทศ กลไกการโจมตีและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ บริ

การด้านความมั่นคง การวิเคราะห์การรุกราน การจัดการด้านความมั่นคง การบริหารระบบป้องกันการบุกรุก แอลแดปซอฟต์แวร์ต่อต้านไวรัส โครงสร้างพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.