เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เคมีพื้นฐาน:ปิโตรเลียม (การเกิด และกระบวนการแยกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ปิโตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรีย์สารจากพืชและสัตว์เป็นเวลาหลายสิบล้านปีภายใต้ความดันและความร้อนสูง และมีปริมาณออกซิเจนจำกัด จึงสลายตัวเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สธรรมชาติและน้ำมันดิบ ปิโตรเลียมประกอบด้วยน้ำมันดิบและแก๊สธรรมชาติ น้ำมันดิบประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนับร้อยอชชนิดซึ่งสามารถแยกออกจากกันได้โดยวิธีการกลั่นลำดับส่วน