ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 2/2559 (AEC)
ผู้สอน

อรญา อนุกูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 2/2559 (AEC)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23150

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับการสื่อสาร การทดสอบ และการส่งงานของนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ที่ลงเรียนในรายวิชา ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 2/2559 (AEC)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.