เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 2/2559 (AEC)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้สำหรับการสื่อสาร การทดสอบ และการส่งงานของนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 ที่ลงเรียนในรายวิชา ระบบการบริหารงานท้องถิ่น 2/2559 (AEC)