ศท.0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคพิเศษ58252430,58262620)
ผู้สอน

อาจารย์ประพนธ์ เด่นดวง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ศท.0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ (ภาคพิเศษ58252430,58262620)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23158

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ศท.0044021 ชีวิตกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.