การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา
ผู้สอน

nawaphas chankham

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23165

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.