ผู้สอน
นาย อัมรินทร์ ดีมะการ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

2/59 sec-02 PROGRAMMING FUNDAMENTALS I (section Monday)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
23179

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เข้าใจกระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์ โครงสร้างควบคุม กลยุทธในการแก้โจทย์ปัญหา อาร์เรย์ ข้อความ การจัดการหน่วยความจำแบบเฉพาะใช้งาน โครงสร้างข้อมูลแบบเชื่อมต่อ แถวคอย กองเรียงทับซ้อน ตารางแฮช กราฟ ต้นไม้ และ การย้อนรอย